Wij zijn het Brugs inclusiekoor CANTARE CON AMORE en
het inclusiekoor CANTARE CONTINUA.

We zingen samen, jong en oud, met meer of minder beperkingen, muziekkenners en leken, engelenstemmen en bromstemmen, met één gezamenlijke eigenschap:
“SAMEN ZINGEN”, we houden ervan !!!
We zingen liedjes, waarvan je blij en vrolijk wordt.
Ons aanbod is gevarieerd: Nederlandstalig, wereldliederen, themaliederen, inclusie-werk voor koren.

Zing je met ons mee?

Cantare con Amore is een koor voor mensen met en zonder beperking, voor mensen met een hart voor zingen en voor elkaar.

Inclusiekoor
Inclusiekoor

https://cantare.cantareconamore.be/

Cantare Continua is een koor voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Inclusiekoor Cantare Continua

https://koorcontinua.cantareconamore.be/

Wij maken deel uit van Cultuurplatform vzw Speling

Cultuurplatform vzw Speling is een sociaal-artistieke beweging die een stem en een podium wil geven aan personen die moeilijkheden ondervinden om te participeren in de maatschappij. VZW Speling doet dit door in te zetten op podiumkunsten en muzikale projecten in de brede zin van het woord.