Wij zijn het Brugs inclusiekoor Cantare con Amore, opgericht op 15 april 2018, een nieuw project van vzw Speling.

Dirigente Elke Poppe

Elke Poppe studeerde koordirectie aan de Stedelijke Kunstacademie te Waregem bij Wim Verdonck. Sinds de jaren ’90 zet ze zich in voor diverse initiatieven waar de kracht van muziek wordt aangewend om mensen samen te brengen en muziek te verbinden met welzijn. In 1999 richtte ze het Gentse solidariteitskoor Karibu op, waarin ze tot 2006 actief bleef.
In Brugge zette ze haar schouders onder het vrouwenkoor Amaryllis en zelf zingt ze mee in het Brugs renaissancekoor.

In 2018 ging ze van start met een nieuw initiatief binnen de vzw Speling en richtte ze het inclusiekoor Cantare con Amore op, een koor voor mensen met en zonder beperking en in 2022 het koor Cantare Continua, een koor voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers.
Ze is van beide koren dirigente.

Dirigente Elke Poppe

Cantare con Amore

Het Brugs inclusiekoor Cantare con Amore staat open voor iedereen die zin heeft om te zingen, mensen met en zonder beperking, jong en oud. We nodigen ook kinderen, jongeren, familie en vrienden uit om mee te zingen en deel te nemen aan de sociale activiteiten.
Heb je zin om mee te zingen?
Graag een seintje aan dirigent Elke Poppe 0485 35 09 70.

Van harte welkom !!!
Coördinator vzw Speling Ann Vanneste.

Cultuurplatform vzw Speling

Cultuurplatform vzw Speling is een sociaal-artistieke beweging die een stem en een podium wil geven aan personen die moeilijkheden ondervinden om te participeren in de maatschappij. VZW Speling doet dit door in te zetten op podiumkunsten en muzikale projecten in de brede zin van het woord.

Jaarverslag 2021 Cantare con Amore

Wie zijn wij?


Het koor
Het koor Cantare con Amore is één van de drie projecten binnen Cultuurplatform Speling vzw. Deze vzw ijvert voor inclusie en omvat naast het koor ook nog de Zorgboerderij De Streek en het Theaterproject.


In 2021 waren er 33 ingeschreven leden en konden we rekenen op onze vaste dirigent Elke en onze muzikale begeleiders Dirk, Stefan en Roland.

De repetities
Wij repeteren om de veertien dagen op zondagmiddag van 11u tot 12u in villa ’t Veldzicht, Zuidervaartje 1 te 8310 Brugge. In juli en augustus nemen we ook zomervakantie.
Vorig jaar gingen de repetities niet door zoals andere jaren. Door de coronamaatregelen konden slechts een aantal repetities in de normale vorm doorgaan.
Gelukkig konden we elkaar ook online ontmoeten. De repetities van de eerste helft van 2021 gingen door via Praatbox. Maandelijks kwamen we online samen

Chris ontpopte zich tot de technicus van dienst en
slaagde erin om deze nieuwe manier van repeteren om
te toveren tot een succesformule. Het zingen was
anders, maar de sfeer zat goed!

Voor de repetitie van 25 april hadden we een verrassing in
petto. In voorbereiding hierop ging de werkgroep op bezoek
bij enkele leden om een kort gesprek in de stijl van
‘Iedereen beroemd’ op video vast te leggen.
Deze filmpjes werden tussen de liedjes door op de
Praatbox-repetitie getoond en we hadden ook een ‘special
guest’. Niemand minder dan Koen Crucke had een
videoboodschap voor het koor!


Na de zomervakantie gingen een vijftal repetities door in ’t Veldzicht. Bij mooi weer zongen we in de tuin, een paar keer binnen met open ramen en op veilige afstand.


Het geplande optreden


Cantare con Amore leeft elk jaar ook toe naar de kerstperiode. Onze kerstmappen worden door de leden gekoesterd.
Op 18 december stond het Kerstival op onze agenda. Jammer genoeg was het coronavirus hier de grote spelbreker.
Het optreden en de laatste repetities van 2021 werden noodgedwongen geannuleerd.


De werkgroep
Cantare con Amore kan rekenen op enthousiast team onder leiding van onze dirigent Elke.
De werkgroep kwam in 2021 acht keer bijeen, vier keer via Praatbox en vier keer bij één van de leden thuis.
Vorig jaar werden nieuwe mappen samengesteld. Alle liedjesteksten werden uitgetikt in groot, goed leesbaar lettertype en opgeleukt met tekeningen, in een eenvormige lay-out. Afgedrukt in 50 exemplaren, in
documentenmapjes en in pastelkleurige mappen geordend. Voor het eerst gebruikt op de repetitie van 26 september in de tuin van ’t Veldzicht.
Het was voor de werkgroep niet eenvoudig om in tijden van corona alles in goede banen te leiden.

Opnames

Er werd in 2021 al volop gewerkt aan de voorbereiding van de activiteiten die in 2022 zijn voorzien. Op 24 april is samen met het gemengd koor Bryghia Cantat een opvoering voorzien van ‘La Noce Sin Estrellas’ en op 12 juni gaat in het concertgebouw in Brugge het ‘Inclusiezingen tot morgenvroeg – De verbindende magie van samen zingen’ door. Dit concert wordt georganiseerd door Koor & Stem West-Vlaanderen. Cantare con Amore zingt er samen met het Fotonkoor, het koor Bryghia Cantat en het jongerenkoor van de Brugse Steinerschool.
In voorbereiding van het concert van 12 juni moesten opnames worden gemaakt van een 13-tal liederen die dan worden gebracht. Hiervoor werd in 2021 opnameapparatuur aangekocht. Onze vaste pianist Dirk zorgde voor de arrangementen en de muzikale begeleiding en Elke zong alle liedjes in. Chris (onze vaste technieker sinds corona) bediende de apparatuur en Nathan verzorgde na de opnames de verdere afwerking.

Cantare con Amore bedankt iedereen die in 2021 ons steunde en het mogelijk maakte om samen te zingen!